Covid 19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Opnieuw duurzame perspectieven bieden.

U bent depressief

Je hebt dan een neerslachtig gevoel, je verliest interesse in de meeste zaken en je hebt negatieve denkpatronen. In de meeste gevallen gaan deze depressieve gevoelens vanzelf weer over. Bij een depressie echter is dit niet het geval.

Het patroon doorbreken

Blijven deze stemmingsklachten langer dan een maand aanhouden, dan is er mogelijk sprake van een depressie. Daarenboven zijn de klachten vaak ook nog verschillend van persoon tot persoon. De meest voorkomende stemmingsklachten zijn: slaapproblemen, interesseverlies, sombere stemming, rusteloosheid of vertraagd zijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen, eenzaamheid, besluiteloosheid, denken aan de dood, gewichtsverlies of -toename. Het Marnes behandelplan voor depressie start met een uitgebreide anamnese en labo-diagnose, die vooraf plaatsvindt.

U bent depressief

Medische historiek & labodiagnose

Het behandelplan voor depressie start tijdens de intake procedure (die vooraf in België plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij ondergezocht wordt in welke omstandigheden deze depressie is kunnen ontstaan, hoe ernstig deze is, hoe deze verder is geëvolueerd en welke gevolgen deze vandaag heeft op uw levenskwaliteit. Ook bekijken we de huidige levenswijze om te zien of hier zo nodig bijgestuurd dient te worden (chronische stress, spanningen, eetgewoonten, dag/nachtritme…). Verder wordt er eveneens getoetst naar evenuele onderliggende oorzaken zoals bijvoorbeeld een geschiedenis met traumatische ervaringen.

Tijdens de intakeprocedure wordt er eveneens een uitgebreide labo-diagnose uitgevoerd. Deze labo-diagnose bestaat meestal uit:

 

 • een analyse van de neurotransmitters.
 • een doorgedreven analyse van het volledige endocriene systeem.
 • het in kaart brengen van alle vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren

Na deze intakeprocedure wordt het behandelplan opgesteld en kan het behandelplan in het Marnes-resort van start gaan.

Het Marnes behandelplan voor depressie kan bestaan uit:

In het Marnes behandelcentrum sta jij in de eerste plaats als mens centraal, je bent niet enkel een diagnose. We kijken in een individueel rond jouw persoon opgesteld behandelplan verder dan alleen de depressie met aandacht voor eventuele onderliggende oorzaken en persoonlijkheidskenmerken.

 • toediening van de juiste supplementen voor het centraal zenuwstelsel
 • zo nodig de juiste ondersteunende medicatie
 • de juiste bij U passende vorm van psychotherapie.
 • indien nodig, lichaamsgerichte traumatherapie: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), somatic experiencing en TRE (Tension Release Exercises)
 • personal coaching
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een positief en ontspannen contact met het eigen lichaam te herstellen
 • een gepersonaliseerd trainingsplan (op de juiste manier maar ook niet te intensief; bewegen is immers van groot belang bij het bestrijden van depressie)
 • het aanleren van de juiste relaxatie-technieken en/of meditatietechnieken
 • relatietherapie

De duur van het Marnes behandelplan voor depressie varieert tussen 4 en 6 weken.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelplan ‘depressie’