Covid 19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Soms blijft uw geschiedenis uw leven regisseren

U wenst traumatherapie

Wanneer iemand op een gegeven ogenblik in zijn leven geconfronteerd wordt met traumatische gebeurtenissen, kan dit tot zeer lang na de feiten ingrijpende gevolgen hebben op de levenskwaliteit. Traumatische gebeurtenissen laten immers op diverse manieren diepe sporen na in de verschillende delen van de hersenen.

De geheugenfunctie die gestuurd wordt door het verstandelijke brein maakt dat men zich de traumatische gebeurtenissen levendig kan herinneren. Het geheugensysteem in het limbisch systeem (het emotionele brein) zorgt voor gevoelens van verdriet, woede, wrok, verontwaardiging etc. Maar wat belangrijker is, is dat er ook een geheugenprogramma wordt opgeslagen ter hoogte van het reptiele brein (de primitieve hersenstam), waardoor continu sterke, niet controleerbare signalen worden afgevuurd naar de andere delen van de hersenen met de boodschap dat er gevaar is. Hierdoor komt het lichaam in een permanente vecht- of vluchtmodus terecht. Het is een zuivere overlevingsreflex. Het lichaam slaagt er niet meer in om het evenwicht in het centrale zenuwstelsel te herstellen en terug te keren naar een ‘normale’ toestand.

Overlevingsmodus

Als het primitieve brein de controle volledig overneemt in het centrale zenuwstelsel en de twee andere delen van het brein hierdoor worden uitgeschakeld, stapelen zich grote hoeveelheden stresshormonen (adrenaline) op in het lichaam omdat het er onterecht van uit gaat dat er continu gevaar dreigt. Dit is wat er medisch gebeurt bij post-traumatische stressstoornis (PTSS).

Omdat het lichaam continu in een energieverslindende overlevingsmodus verkeert, kan dit na verloop van tijd tot ernstige uitputting leiden. Er is vastgesteld dat in de groep van mensen die een burn-out doormaken of die chronisch moe zijn, er vaak een geschiedenis van trauma schuilt.

Het Marnes trauma-behandelplan heeft als doel de trauma-geheugenprogramma’s in alle drie de delen van het centraal zenuwstelsel te resetten, om zo de lichamelijke en psychische gevolgen van het trauma op te heffen. Dit gebeurt door een combinatie van verschillende psychotherapeutische en lichaamsgerichte therapieën.

Het Marnes behandelplan voor trauma start met een uitgebreide anamnese en labo-diagnose, die vooraf plaatsvindt.

U wenst traumatherapie

Medische historiek & labodiagnose

Het behandelplan voor trauma start tijdens de intake procedure (die vooraf in België plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij ondergezocht wordt in welke omstandigheden het posttraumatisch stresssyndroom is kunnen ontstaan, hoe deze verder is geëvolueerd en welke gevolgen het vandaag heeft op de levenskwaliteit. Ook bekijken we de huidige levenswijze om te zien of hier zo nodig bijgestuurd dient te worden (chronische stress, spanningen, eetgewoonten, dag/nachtritme…)

Tijdens de intakeprocedure wordt er eveneens een uitgebreide labo-diagnose uitgevoerd. Deze labo-diagnose kan bestaan uit:

 • een doorgedreven analyse van het volledige endocriene systeem
 • het in kaart brengen van alle vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren
 • een brainscreen om de neurotransmitters in kaart te brengen
 • een specifiek endocrien onderzoek naar de balans tussen de pro- en antistresshormonen

Na deze intakeprocedure kan het behandelplan in het Marnes-resort van start gaan.

Het behandelplan

Traumatherapie werd pas ontwikkeld in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen men constateerde dat klassieke psychotherapie (gebaseerd op taal, introspectie en analyse) helemaal geen effect heeft bij PTSS. Men ontdekte dat de enige manier om tot het primitieve brein door te dringen het lichaam zelf was. Daarom leggen we in Marnes bij traumatherapie sterk de nadruk op lichaamsgerichte therapie. Het lichaam en de lichamelijke beleving staan centraal.

Het Marnes behandelplan voor trauma kan bestaan uit:

 • toediening van de juiste supplementen voor het centraal zenuwstelsel
 • zo nodig de juiste ondersteunende medicatie
 • een gepersonaliseerd trainingsplan (op de juiste manier maar ook niet te intensief; bewegen is immers van groot belang bij het bestrijden van trauma)
 • psychotherapie
 • lichaamsgerichte traumatherapie: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en TRE (Tension Release Exercises)
 • personal coaching
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een positief en ontspannen contact met het eigen lichaam te herstellen

De duur van het Marnes behandelplan voor trauma varieert tussen 4 en 6 weken.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelprogramma traumatherapie