Covid 19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Post Covid-19 Recovery

De hele wereld wordt op dit moment getroffen door een ongeziene pandemie veroorzaakt door een virus dat vernietigende gevolgen kan hebben voor ons metabolisme. Velen maken de infectie zonder al te ernstige symptomen door, terwijl anderen ernstig ziek worden of zelfs overlijden. Voor nog een andere groep echter betekent een covid 19 infectie het begin van een lange lijdensweg met het ontstaan van ernstige chronische levenskwaliteit problemen die tijdens of na  het doormaken van de infectie ontstaan en niet schijnen te verdwijnen. Meer en meer wetenschappelijke publicaties worden aan dit verschijnsel gewijd en een nieuwe terminologie is zo ontstaan: het long covid syndroom. Patiënten die lijden aan long covid worden na het doormaken van de covid 19 infectie geconfronteerd met ernstige chronische fysieke ongemakken zoals ernstige invaliderende moeheid die vaak gepaard gaat met geheugen- en concentratiestoornissen en/of met chronische pijnsyndromen. Een andere groep met long covid heeft voornamelijk psychische klachten zoals depressie, angsten en ernstige slaapproblemen.

Long covid

Het opsporen van de  oorzaak van long covid en het daaraan gekoppeld behandelplan vergt een grondige anamnese en specifieke uitgebreide labotesten in de functionele biologie en in de immunologie. Long covid ontstaat immers als gevolg van een door het virus veroorzaakt onevenwicht in vele verschillende delen van ons metabolisme. Al deze onevenwichten dienen eerst in kaart te worden gebracht, om vervolgens het evenwicht te kunnen herstellen.

Het Marnes behandelplan start met een uitgebreide anamnese en labo-diagnose, die in vooraf België plaatsvinden.

Het behandelplan voor long covid

Medische historiek & labodiagnose

Het behandelplan voor long covid start tijdens de intake procedure (die vooraf in België plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij ondergezocht wordt in welke omstandigheden de long covid is kunnen ontstaan en hoe deze aandoening verder is geëvolueerd Ook bekijken we uw levenswijze van voor de infectie om te zien of hier zo nodig bijgestuurd dient te  worden (chronische stress, eetgewoonten, dag/nachtritme, mate van bewegen…).

Tijdens de intakeprocedure wordt er een uitgebreide labo-diagnose uitgevoerd. Deze labo-diagnose kan bestaan uit:

 • een doorgedreven analyse van het volledige endocriene systeem
 • het in kaart brengen van alle vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren
 • een brainscreen om de neurotransmitters in kaart te brengen
 • indien nodig een functionele microbioomtest om de darmflora volledig in kaart brengen.
 • een immunoscreen om eventuele bestaande immuniteitsstoornissen op te sporen
 • indien nodig het in kaart brengen van uw volledige genetische code.

Na deze intakeprocedure kan het behandelplan in het Marnes-resort van start gaan.

Het Marnes behandelplan voor long covid kan bestaan uit:

 • een op maat gemaakt immuno-regulerend voedingsplan.
 • een op maat gemaakt individueel natuurlijk pijnbestrijdend en energieverhogend behandelplan ( al dan niet via infusen)
 • toediening van de juiste voedingssupplementen (al dan niet via infusen)
 • een individueel personal trainingsplan (op de juiste manier maar ook niet te intensief bewegen is immers van groot belang bij het bestrijden van long covid)
 • de juiste emotionele ondersteuning ter bestrijding van eventuele emotionele onevenwichten of trauma´s die zijn ontstaan als gevolg van de infectie
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een positief en ontspannen contact met het eigen lichaam te herstellen
 • stamceltherapie indien nodig

De duur van het Marnes behandelplan voor long covid varieert tussen 4 en 6 weken.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelprogramma voor long covid