Covid 19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Geniet opnieuw van
bruisende energie

U bent al lange tijd chronisch moe

Hoe komt het dat langdurige vermoeidheid zo vaak verkeerd wordt behandeld en dat patiënten soms wanhopig van de ene arts naar de andere blijven gaan met hun klachten? Dit komt omdat de oorzaak van een dalend energieniveau - en daaruit volgend chronisch moe zijn - een complex samenspel is van verschillende lichaamsfuncties die door diverse mogelijke oorzaken worden ontregeld. Er ontstaat als het ware een domino-effect, waarbij de ene ontregelde lichaamsfunctie een andere lichaamsfunctie in de war stuurt, waardoor een nieuw onevenwicht ontstaat dat op zijn beurt weer een ander onevenwicht veroorzaakt.

Bij chronisch moe zijn spelen verschillende lichaamsfuncties een rol: het centraal zenuwstelsel, het spijsverteringsstelsel, het endocrien systeem (hormonenstelsel) en het immuunsysteem.

 • Onevenwichten in het centraal zenuwstelsel kunnen ernstige gevolgen hebben, aangezien het centraal zenuwstelsel al onze lichaamsfuncties bestuurt.
 • Onevenwichten in het spijsverteringsstelsel kunnen er de oorzaak van zijn dat noodzakelijke voedingsstoffen onvoldoende worden opgenomen en schadelijke moleculen wél worden opgenomen, waarna ze zich in het lichaam als toxines gaan gedragen.
 • Balansverstoringen in het endocriene (hormonale) systeem kunnen aan de basis liggen van verstoorde antistressreacties, de ontregeling van de lichaamstemperatuur, de regeling van seksuele functies en de regeling van het slaap-waakritme.
 • Door onevenwichten in het immuunsysteem ontstaat ofwel een verminderde weerstand tegen allerlei grote of kleine kwaaltjes en infecties, ofwel een over-actief immuunsysteem, waardoor bepaalde lichaamscellen of weefsels onterecht als ‘vreemd’ worden beschouwd en worden aangevallen. Dit noemt men auto-immuniteit.

Het typerende aan dit alles is dat die verschillende balansverstoringen op hun beurt het besturingsmechanisme zelf kunnen ontregelen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij nog moeilijk vastgesteld kan worden wat oorzaak en wat gevolg is.

Domino-effect

Het sleutelwoord is onevenwicht. Het gaat hier over subtiele balansverstoringen, die moeilijk op te sporen zijn via de klassieke onderzoeken (basis labo-onderzoek, beeldvorming, klinisch onderzoek etc.). Het domino-effect dat ontstaat als gevolg van een aanzienlijk aantal kleinere onevenwichten maakt echter dat je volledig uit balans geraakt en uiteindelijk veel meer energie verbruikt dan je kunt opbouwen uit voeding, een recuperatieve slaap en zonlicht.
Bovendien zien we dat een aantal externe factoren (verontreiniging van het lichaam door toxines en bepaalde geneesmiddelen, verkeerde voeding of zware metalen) ook een negatieve invloed kunnen hebben op de verschillende lichaamsfuncties.

Kortom: er zijn tal van factoren die elk op zich het energieniveau negatief kunnen beïnvloeden. Het ontwarren van dat kluwen van factoren is echt ‘detectivewerk’. De aanpak van Dr. Aelbrecht en zijn team bestaat erin eerst alle mogelijke factoren en oorzaken in kaart te brengen en deze vervolgens positief te beïnvloeden en te behandelen, om zo het evenwicht van de patiënt volledig te herstellen. Het is vanzelfsprekend dat we dit alleen kunnen vanuit een holistische visie: we behandelen klachten niet afzonderlijk, maar zien de mens als een geheel (lichaam en geest).

Het Marnes behandelplan start met een uitgebreide bevraging van de patiënt naar zijn historiek en een uitgebreide labo-diagnose.

U bent chronisch moe

Medische historiek & labodiagnose

Het behandelplan voor chronisch moe zijn start tijdens de intakeprocedure (die vooraf in België plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij we onderzoeken in welke omstandigheden het dalend energiepeil is kunnen ontstaan en hoe dit verder is geëvolueerd (is het energieniveau geleidelijk aan verminderd of ontstond dit plots na een bepaalde gebeurtenis of ziekte?). Ook bekijken we uw levenswijze om te zien of hier zo nodig bijgestuurd kan worden (chronische stress, eetgewoonten, dag/nachtritme…). Voorts gaan we na of eventuele traumatische ervaringen in het verleden een rol zouden kunnen spelen.
Tijdens de intakeprocedure wordt er eveneens een uitgebreide labo-diagnose uitgevoerd. Deze labo-diagnose kan bestaan uit:

 • een doorgedreven analyse van het volledige endocriene systeem,
 • het in kaart brengen van alle vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren
 • een brainscreen om de neurotransmitters in kaart te brengen
 • zo nodig het opsporen van voedingsallergiëen en -intoleranties
 • een functionele microbioomtest om de darmflora volledig in kaart brengen
 • een immunoscreen om eventuele bestaande immuniteits-stoornissen op te sporen
 • het in kaart brengen van de gifstoffen (zware metalen, dioxines, PCB’s…) die aanwezig zijn in het lichaam
 • indien nodig het in kaart brengen van uw volledige genetische code

Na deze intakeprocedure kan het behandelplan in het Marnes-resort van start gaan.

Het Marnes behandelplan voor chronische moe zijn kan bestaan uit:

 • een op maat gemaakt ontgiftingsplan indien nodig
 • een op maat gemaakt individueel energieverhogend voedingsplan
 • toediening van de juiste voedingssupplementen
 • een individueel personal trainingsplan (op de juiste manier maar ook niet te intensief bewegen is immers van groot belang bij chronisch moe zijn)
 • de juiste emotionele ondersteuning ter bestrijding van eventuele emotionele onevenwichten
 • personal coaching met als doel het stimuleren en aanleren van een veranderde voedings- en levenswijze
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een goed contact met het eigen lichaam te bewerkstelligen
 • indien nodig het herstellen van endocriene onevenwichten door middel van natuurlijke bio-identieke hormonale substitutie
 • regeneratieve celtherapie indien noodzakelijk en/of gewenst

De duur van het Marnes behandelplan voor chronisch moe zijn varieert tussen 2 en 6 weken.

Jarenlang leefde ik in de veronderstelling dat mijn moeheid ‘normaal’ was: ik werkte immers hard en ik was tenslotte al een eind in de veertig. Maar op de duur sleepte ik me ’s morgens uit bed, kon me tijdens de dag nog amper concentreren en viel ’s avonds om acht uur in slaap voor de tv. Ik had geen ‘drive’ en geen levenslust meer. Mijn huisarts adviseerde me om minder te werken en raadde me allerlei pepmiddelen aan. Via een vriend kwam ik in contact met Dr. Aelbrecht. Die nam mijn hele leven onder de loep: mijn eetgewoonten, al mijn activiteiten, mijn slaapkwaliteit, mijn emoties etc. Uit labo-analyse kwam o.m. naar voor dat ik een lekkende darm had, dat mijn immuunsysteem enorm verzwakt was en dat ik een tekort had aan testosteron. Ik besloot dat het tijd werd om mijn gezondheid echt in handen te nemen, nam een maand vakantie en ging vier weken naar Marnes. Ik maakte er kennis met totaal andere voeding dan degene die ik gewoon was. Ik kreeg er regelmatig intraveneus hoge dosissen vitamines, mineralen en bio-identieke hormonen toegediend. Ik leerde eenvoudige yoga-oefeningen en merkte dat ik stilaan maar zeker weer zin begon te krijgen in het leven.’

Michel M., 49 jaar, verkoopsdirecteur bij een villabouwer.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelprogramma chronisch moe zijn