Covid 19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Onze expertise en deskundigheid verkorten uw herstelperiode en verminderen de kans op herval

U zit in een burnout

De grote problemen bij burnout zijn de vaak erg lange herstelperiode (de gemiddelde duur van het herstel via ambulante therapie bedraagt tussen de 6 en 12 maanden), de grote hervalincidentie en het ontbreken van voldoende ervaring en deskundigheid bij de behandeling ervan.

Meer dan 20 jaar ervaring

Na meer dan 20 jaar ervaring met het behandelen van burnout patiënten in een ambulante setting kwam dokter Aelbrecht tot de conclusie dat er via ambulante behandeling soms niet voldoende kan worden tegemoetgekomen aan de ware noden van een burnout patiënt en dat residentiële therapie in een speciaal voor deze doelgroep opgericht centrum de beste garantie is op zowel blijvend herstel als een beduidend kortere herstelperiode. Met dat doel voor ogen werd het Marnes-resort opgericht. Het Marnes behandelplan start met een uitgebreide anamnese en labo-diagnose.

U zit in een burnout

Medische historiek & labodiagnose

Het behandelplan voor burnout start tijdens de intakeprocedure (die vooraf in België plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij wordt onderzocht in welke omstandigheden de burnout is ontstaan en hoe deze verder is geëvolueerd (is de burnout geleidelijk ontstaan of ontstond deze plots na een bepaalde gebeurtenis of emotionele shock?). We nemen hierbij ook de levenswijze van onze patiënten onder de loep om te zien of hier zo nodig bijgestuurd kan worden (chronische stress, spanningen, eetgewoonten, dag/nachtritme, familiale omstandigheden…). Daarnaast bekijken we of eventuele traumatische ervaringen in het verleden een rol kunnen hebben gespeeld

Tijdens de intakeprocedure wordt er eveneens een uitgebreide labo-diagnose uitgevoerd. Deze labo diagnose kan bestaan uit:

 • een brainscreen waarbij we de neurotransmitters in kaart brengen
 • een doorgedreven analyse van het volledige endocriene systeem
 • een specifiek hormonenonderzoek naar de balans tussen de aanwezigheid van pro- en antistresshormonen
 • een evaluatie van het vitaminen-, mineralen-, aminozuren- en vetzurengehalte

Na deze intakeprocedure kan het behandelplan in het Marnes resort van start gaan.

Het Marnes behandelplan voor burnout kan bestaan uit:

 • in de eerste plaats voldoende rust voor de geest en voldoende ontspanning voor het lichaam
 • de juiste emotionele ondersteuning
 • samen met een therapeut bekijken wat er dient geoptimaliseerd te worden in de manier waarop het leven wordt geleefd
 • een op maat gemaakt individueel energieverhogend voedingsplan
 • toediening van de juiste voedingssupplementen
 • een individueel personal trainingsplan (op de juiste manier maar niet te intensief bewegen is van groot belang bij het bestrijden van burnout)
 • lichaamsgerichte traumatherapie indien nodig
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een goed contact met het eigen lichaam te herstellen

De duur van het Marnes behandelplan voor burnout varieert tussen 2 en 6 weken.

‘Ik werd door mijn arts doorverwezen naar Marnes nadat ik al acht maanden thuis zat met een zware burnout, zonder dat er verbetering in zicht was. Marnes is met niets te vergelijken. Het is geen wellnesscentrum, want er wordt aan geneeskunde gedaan. Het is geen ziekenhuis en evenmin een klassiek hersteloord, maar alles wat er gebeurt staat wel in dienst van je ‘genezingsproces’. Wat vooral opvalt is de persoonlijke aandacht die je er van ’s morgens tot ’s avonds krijgt en de gemoedelijke sfeer die er heerst. Na drie weken in Marnes begon ik stilaan maar zeker licht aan het einde van de tunnel te zien. Ik voelde opnieuw iets dat je ‘energie’ zou kunnen noemen, een gevoel dat ik heel lang niet meer had gekend. Ik kreeg weer zin om te wandelen, te lezen, met mensen te praten. Kwam het door de intraveneuze behandelingen met hoge doseringen van voedingssupplementen, door het (lekkere!) dieet dat ik er volgde, door de positieve gesprekken met de personal coach? Volgens mij is het de combinatie van rust, natuur, de juiste voeding en het enthousiasme van het personeel en de behandelende artsen die voor mij het verschil heeft gemaakt.’

John C., 52 jaar, bedrijfsleider van een kleine KMO.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelprogramma burnout